Pre poisťovne

Aktuálnym a rastúcim problémom systému zdravotnej starostlivosti je znižujúca sa dostupnosť lekárov prvého kontaktu a diplomovaných sestier pôsobiacich na tejto úrovni. Dôsledkom je nemožnosť zameriavať zdravotnú starostlivosť na vybrané oblasti akými sú racionálna a bezpečná farmakoterapia, alebo správna životospráva a stravovacie návyky.

Efektívnym riešením je zapojiť do systému primárnej starostlivosti aj lekárnikov ako vysokoškolsky erudovaných zdravotníckych profesionálov s bohatými vedomosťami v oblasti farmakológie, toxikológie, patológie, patobiochémie a ostatných farmaceutických a medicínskych odvetví.

Podpora prevencie

Najúčinnejšou prevenciou je edukácia na všetkých možných úrovniach. A prevencia je lacnejšia ako intervencia. Radi budeme spolupracovať s poisťovňami a zapájať sa do motivovácie pacientov rôznymi bonusmi a systémami odmeňovania.

Podpora intervencie

Postupne rozširujeme počet lekární, ktoré budú schopné aktívnejšie sa zapojiť do intervencie pacienta. Ten bude môcť využívať nadštandardné služby lekárenskej starostlivosti:

  • systémové liekové poradenstvo vrátane prevencie liekových interakcií
  • základné fyzikálne a biochemické skríningové vyšetrenia (kapilárna krv)
  • prípravu personalizovaného stravovacieho režimu

V prípade záujmu o spoluprácu nám napíšte na info@medifo.sk

Dobrý deň

Napíšte nám

Zanechajte nám správu s Vašou otázkou alebo ponukou na spoluprácu