Pre lekárov

Začíname s diagnózou E66. Ak máte pacienta, ktorý ju má alebo potrebuje redukovať hmotnosť – nasmerujte ho na túto stránku, aby spravil prvý krok k zmene životosprávy, bez ktorej obezitu riešiť nejde.

Táto služba je zatiaľ, žiaľ, plne hradená pacientom. Vášmu pacientovi následne pripravíme stravovací plán na mieru jeho diagnóze, potravinovým alergiám, ale aj chuťovým preferenciám a finančným možnostiam. Takýto plán mu následne pridelený lekárnik odborne vysvetlí, a poradí aj s užívanými liekmi nad rámec informácií štandardne poskytovaných v lekárni.

Nechceme meniť charakter a postup práce lekára. Chceme zvýšiť istotu lekára v dosahovaní stanovených terapeutických cieľov aktívnou komunikáciou s pacientom v otázkach farmakoterapie, suplementačných postupov a stravovacích návykov.

Zároveň chceme zvýšiť mieru záchytu rizikových osôb, odosielať ich do starostlivosti lekára s cieľom efektívnejšieho výkonu diagnostiky a včasného podchytenia pacienta s potenciálnym rizikom.

Ak máte záujem o spoluprácu alebo o viac informácií, napíšte nám na info@medifo.sk.

Východiská projektu

  • veľké množstvo diagnóz je ovplyvniteľných správnou výživou
  • správna životospráva vie prispieť k zníženiu miery úmrtnosti a chorobnosti na vybrané ochorenia

Čo ste možno nevedeli

Vypracovanie stravovacieho plánu na mieru pre pacienta je dnes už možné aj s ohľadom na diagnózu pacienta.

Nutričné poradenstvo realizované v lekárni je vysoko individualizované a malo by priniesť významne lepšie terapeutické výsledky predovšetkým u ľudí s chronickými ochoreniami, ktorí sú zväčša odkázaní iba na liečbu liekmi.

Vami stanovená liečba a odporúčania sú potom riešené paralelne s liekovým poradenstvom a suplementačným poradenstvom – spoločný postup lekára a lekárnika pri terapii.

Pri poskytovaní služieb vychádzame z platnej legislatívy a platných predpisov.

V čom je tento projekt odlišný

  • máme existujúce riešenie nasadené do praxe
  • máme nastavený unikátny systém edukácie a vzdelávania
  • máme vlastný projektový, školiaci a realizačný tím

Dobrý deň

Napíšte nám

Zanechajte nám správu s Vašou otázkou alebo ponukou na spoluprácu