Pre lekárne

Aktuálne prebieha kampaň na zvýšenie povedomia o rizikách obezity. Prostredníctvom 66-tich príbehov chceme priblížiť problém obezity a jej dopad na život pacienta ale aj na prácu zdravotných pracovníkov, ktorí s obéznym pacientom prichádzajú do kontaktu.

Ide o špecializovanú nadštandardnú službu poskytovanú pacientom zo strany vyškolených lekárnikov. Pre lekárne, ktoré by sa do projektu zapojili a poskytovali základné poradenstvo v prevencii obezity ako aj pomoc pri nastavení novej životosprávy sme pripravili 3-dňové komplexné školene na mieru. Jednou z podmienok pre účasť je aj možnosť osobnej výstupnej konzultácie s pacientom v samostatnej (oddelenej) diskrétnej miestnosti.

Aktuálne sa do tejto kampane už nedá zapojiť. 

Aktuálne pracujeme na príprave ďalšej zaujímavej kampane. Vďaka tejto novej kampani chceme priblížiť problém nadmerného tuku v tele a presvedčiť dospelú populáciu k preventívnej prehliadke a následnej úprave životosprávy, prípadne k liečbe, pokiaľ ju lekár stanoví.

4-dňové odborné školenie

 

Úvod do výživy a obezity

 
Vybrané témy:

 • Úvod do výživy, makroživiny a mikroživiny
 • Pitný režim
 • Liekové interakcie
 • Nastavenie pacienta – trojpomer a energetický príjem
 • Praktické ukážky nastavenia pacienta

 

Manžment pacienta s obezitou

 

Vybrané témy:

 • Nutričná aplikácia Planeat a medicínske šablóny
 • Charakteristika obézneho pacienta a jeho správania
 • Typický prístup pacienta k redukcii hmotnosti
 • Riziká spojené s manažmentom obézneho pacienta
 • Špecifické situácie pri nastavení jedálnička obézneho pacienta

 

Obezita – praktická časť

 

Vybrané témy:

 • Kazuistiky
 • Suplementácia
 • Ako správne nastaviť jedálniček obéznemu pacientovi
 • Ako interpretovať klientovi použitie vytvoreného jedálnička
 • Komunikácia s pacientom

 

Dyslipidémie

 

Vybrané témy:

 • Riziká a komorbidity pri dyslipidémiách
 • Vhodné šablóny na manažment dyslipidémií
 • Suplementácia pri dyslipidémiách
 • Liekové interakcie a ich manažment
 • Lipidový profil – meranie a interpretácia
 • Bioimpedancia – meranie a interpretácia

Aktuálne pracujeme na príprave ďalšej zaujímavej kampane. Vďaka tejto novej kampani chceme priblížiť problém nadmerného tuku v tele a presvedčiť dospelú populáciu k preventívnej prehliadke a následnej úprave životosprávy, prípadne k liečbe, pokiaľ ju lekár stanoví.

Termíny školení

V súvislosti s šírením nákazy koronavírusu SARS-CoV-2 sú aktuálne všetky prezenčné školenia Medifo až do odvolania zrušené. Prihláste sa nám, ak máte záujem zapojiť sa do Medifo a my vás budeme informovať o nových termínoch školení hneď ako ich bude možné realizovať.

Miesto školenia sa stanoví podľa záujmu väčšiny účastníkov na jednu zo štyroch možností – Bratislava, Nitra, Banská Bystrica alebo Prešov.

Aktuálne pracujeme na príprave ďalšej zaujímavej kampane. V prípade záujmu o spoluprácu nás kontaktujte cez kontaktný formulár nižšie na stránke alebo na info@medifo.sk 

Dobrý deň

Napíšte nám

Zanechajte nám správu s Vašou otázkou alebo ponukou na spoluprácu