desatoro projektu medifo

01

Máme jediný ucelený systém

Projekt Medifo je prvým a jediným uceleným systémom nadštandardnej zdravotnej starostlivosti realizovanej vo vybraných lekárňach dostupných všetkým obyvateľom.

02

Riešime aktuálny problém

Aktuálnym a rastúcim problémom systému zdravotnej starostlivosti je znižujúca sa dostupnosť lekárov prvého kontaktu a diplomovaných sestier pôsobiacich na tejto úrovni. Dôsledkom je nemožnosť zameriavať zdravotnú starostlivosť na vybrané oblasti, akými sú racionálna a bezpečná farmakoterapia, alebo správna životospráva a stravovacie návyky.

03

Zapojujeme lekárnika

Efektívnym riešením je zapojiť do systému primárnej starostlivosti aj lekárnikov ako vysokoškolsky erudovaných zdravotníckych profesionálov s bohatými vedomosťami v oblasti farmakológie, toxikológie, patológie, patobiochémie a ostatných farmaceutických a medicínskych odvetví.

04

Sme dostupní a vierohodní

Lekáreň je najdostupnejšie zdravotnícke zariadenie na úrovni Slovenska a rovnako aj EÚ. Lekárnik je najdostupnejší zdravotnícky pracovník s vysokou mierou dôveryhodnosti.

05

Realizujeme poslanie lekárne

Úlohou lekárne je poskytovanie rozsiahleho poradenstva o liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetikách vrátane výživového poradenstva.

06

Staviame na vyšetreniach

Lekárne realizujú v rámci primárnej prevencie aj fyzikálne a biochemické vyšetrenia.

07

Nadštandardné služby pre pacientov

Pacienti môžu využívať nadštandardné služby lekárenskej starostlivosti: systémové liekové poradenstvo vrátane prevencie liekových interakcií, základné fyzikálne a biochemické skríningové vyšetrenia a prípravu personalizovaného stravovacieho režimu.

08

Zvyšujeme bezpečnosť farmakoterapie

Základom pre účinnosť a bezpečnosť farmakoterapie je správne užívanie liekov a správna voľba výživových doplnkov vhodne dopĺňajúcich základný stravovací režim.

09

Venujeme sa aj stravovacím návykom pacientov

Základným pilierom výživového poradenstva sú každodenné stravovacie návyky a štandardy, ktoré sú pripravované vždy individuálne a zohľadňujú zdravotný stav a preferencie konkrétnej osoby.

10

Projekt združuje odborníkov

Projekt Medifo je spoločným projektom lekárnikov, lekárov primárneho kontaktu, odborných lekárov a špecialistov v oblasti racionálnej výživy a je plne integrovaný do systému zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Dobrý deň

Napíšte nám

Zanechajte nám správu s Vašou otázkou alebo ponukou na spoluprácu